top of page

AJANKOHTAISTA

Tärkeä tiedote! Mikäli sinulla on hengitystieinfektio-oireita (kuten kurkkukipu, nuha, yskä kuume) siirrä

varaamasi vastaanottoaikaa tai sovi etäterapiasta. Etäterapiaa koskevat tiedot ja ohjeet löytyvät sivulta Etäterapia.

 

Therabit Ky:llä on nyt myös oma Youtubekanava.

kiippari.jpg

MUSIIKKITERAPIA

Musiikkiterapia on psykososiaalisten ja/tai neurologisten ongelmien monipuolinen kuntoutusmuoto. Siinä keskustelun ohella voidaan käyttää mm. musiikin kuuntelua, soittoa, laulua, säveltämistä ja sanoittamista. Työskentelytavat ja välineet valitaan yhdessä ja yksilöllisesti. Asiakkaalta ei edellytetä musiikillisia valmiuksia tai taitoja.

Tavoitteita-sivulta saat tietoa musiikkiterapian tavoitteista. Käyttöalueita-sivulla on diagnoosikohtaista tietoa. Tällä sivulla on tietoa siitä miten musiikkiterapiaan pääsee ja miten siihen saa maksusitoumuksen.

Blogisivu esittelee musiikkiterapiaan liittyviä kiinnostavia ja ajankohtaisia aiheita.

IMG_1866.jpg

Kari Riikkilä

Sairaanhoitajan tutkinto, Kuopion sairaanhoito-oppilaitos 1987

Musiikkiterapian 3-vuotinen täydennyskoulutusohjelma, johon sisältyy työnohjaajakoulutus, Jyväskylän yliopisto 1993

Psykoterapeutin ammattinimike 1995

FM-tutkinto pääaineena musiikkiterapia, Jyväskylän yliopisto 2000

MUSIIKKITERAPIAAN HAKEUTUMINEN JA TERAPIAN KUSTANNUKSET

KELAN VAATIVA LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

Kela korvaa musiikkiterapian kokonaan tietyin edellytyksin.

Kela korvaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena myöntämänsä musiikkiterapian täysimääräisesti,  jos olet alle 65-vuotias, ja jos sinulla on vamman tai sairauden vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimissa ja osallistua niihin. Kuntoutustarpeen on kestettävä vähintään vuoden etkä voi samaan aikaan olla julkisessa laitoshoidossa. Kuntoutustarve on todettava kuntoutussuunnitelmassa, jonka kirjoittaa sinua hoitava lääkärisi. Myös koti-, koulu- ym. käynnit ovat mahdollisia.

Ks. tarkemmat ohjeet ja edellykset Kelan sivuilta. Kun haluat valita palveluntuottajaksi Therabit Ky:n, mainitse Therabit ky kuntoutushakemuslomakkeessa.

NUORTEN (16-25 v.) KUNTOUTUSPSYKOTERAPIA

Kela korvaa myöntämästään terapiasta 57,60 euroa käyntikerralta. Koska tämän palvelun hinta on sama, asiakkaalle ei jää omavastuuosuutta maksettavaksi. Terapiaa voi saada enintään 80 kertaa vuodessa, enintään 200 kertaa 3 vuodessa ja enintään 3 vuoden ajan. Terapia voidaan toteuttaa myös etäkuntoutuksena, jolloin se on aloitettava vähintään 2 kasvokkaisella tapaamisella paitsi jos asiakkaan oman kunnan / kuntayhtymän alueella ei ole saatavissa terapeuttia, palvelua ei ole saatavissa omalla asuinalueella omalla äidinkielellä, tai jos asiakkaalla on psyykkinen liikkumisen rajoitus. Etäkuntoutus voidaan korvata myös ulkomailla opiskelevalle tai asuvalle. 

Saat Kelan korvaaman osuuden musiikkiterapiasta, jos Kela myöntää musiikkiterapian nuorten kuntoutuspsykoterapiana. Edellytyksenä on, että olet 16-25-vuotias, että työ- tai opiskelukykysi on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi, johon olet saanut vähintään 3 kk hoitoa, ja sinulla psykiatrin lausunto jossa todetaan terapian tarve. Ks. tarkemmat ohjeet Kelan sivuilta.

JULKISEN TERVEYDENHUOLLON MAKSUSITOUMUS / PALVELUSETELI

Muu kuin Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva musiikkiterapia.

Mikäli tarvitset musiikkiterapiaa, mutta Kelan edellytykset sen myöntämiseksi eivät iän tai muun syyn vuoksi täyty, pyydä sinua hoitavaa lääkäriäsi suosittelemaan maksusitoumusta  julkiselta terveydenhuollolta. Hyvinvointialue järjestää asukkailleen tarpeelliset lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut terveydenhuoltolain perusteella. Näihin palveluihin sisältyvät myös kuntoutusjaksot avohoidossa. Kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö määritellään kuntoutussuunnitelmassa. Siten tarvitset hyvinvointialueelta sekä kuntoutussuunnitelmaan sisältyvän suosituksen että maksusitoumuksen / palvelusetelin. Therabit Ky tuottaa musiikkiterapiaa Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisalle palvelusetelipalveluna alkaen 13.2. 2024. Tämän palvelun hinta on 80,00 / 45 min ja 110,00 / 60 min eli asiakkaalle ei jää omavastuuosuutta maksettavaksi.

VAKUUTUSYHTIÖN PÄÄTÖS

Vakuutusyhtiö voi korvata musiikkiterapian silloin kun sitä haetaan liikennevakuutuslain tai tapaturmavakuutuslain perusteella.

Pyydä lausunto terapian tarpeesta omalta lääkäriltäsi, toimita se ja vapaamuotoinen hakemus vakuutusyhtiölle.

YHTEYSTIEDOT

Kirkkotie 15, 76150 Pieksämäki

0400 313721

bottom of page