top of page

TAVOITTEITA

Kelan mukaan musiikkiterapian tavoitteita voivat olla:

-fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen ja toimintakyvyn tukeminen

-vuorovaikutustaitojen tukeminen

-kehonhahmotuksen tukeminen

-oman toiminnan jäsentämisen tukeminen

-ympäristön hahmottamisen tukeminen

-tarkkaavuuden suuntaamisen ja ylläpitämisen tukeminen

-psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen

-itseilmaisun tukeminen.

-fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen ja toimintakyvyn tukeminen

-vuorovaikutustaitojen tukeminen

-kehonhahmotuksen tukeminen

-oman toiminnan jäsentämisen tukeminen

-ympäristön hahmottamisen tukeminen

-tarkkaavuuden suuntaamisen ja ylläpitämisen tukeminen

-psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen.

-itseilmaisun tukeminen.

-tunne-elämän tukeminen.

-itsetuntemuksen tukeminen.

-itseluottamuksen tukeminen.

-elämänhallinnan parantuminen.

Musiikkiterapia on siis hyvin monipuolinen kuntoutusmuoto, jossa on mahdollista huomioida asiakkaan kuntoutustarve kokonaisvaltaisella tavalla.

Tämän sivuston Käyttöalueita-sivulla esitellään lähemmin muutamien musiikkiterapian asiakasryhmien kuntoutuksen perusteita ja käytäntöä.

bottom of page