top of page

Kuvionuotit - musiikki kuuluu kaikille

Tämä postaus aloittaa musiikin soittamisen apuvälineitä käsittelevän kirjoitussarjan. Musiikkiterapiassa soittamista tarvittaessa helpotetaan. Joskus tarve liittyy toimintakykyyn. Syynä on usein myös se, että aikaa ei ole käytettävissä musiikin teorian opetukseen silloinkaan kun asiakkaalla on siihen edellytykset. Terapian tavoitehan ei ole opetuksellinen vaan kuntoutuksellinen. Teorian ja instrumentin soiton oppiminen on useimmiten terapian sivutuote, joka tähtää muihin tavoitteisiin, kuten esimerkiksi toiminnalliseen aktivointiin tai onnistumisen kokemuksien tuottamiseen. Musiikkiterapian lisäksi apuvälineillä on yleisempi merkitys. Kyse on soittamisesta jokamiehenoikeutena.

Eräs suomalaisen musiikkiterapian suurimpia ja käytännönläheisimpiä innovaatioita on kuvionuottijärjestelmä, jonka kehitti 1990-luvulla musiikkiterapeutti Kaarlo Uusitalo. Jo ennen kuvionuotteja oli käytössä helpotettuja nuottijärjestelmiä, joissa tietty väri tai numero vastasi tiettyä säveltä. Kuitenkin vasta kuvionuoteilla pystyttiin esittämään sävelten lisäksi myös oktaaviala, kesto, muunnemerkit ja tauot. Järjestelmä lähti käytännön tarpeista, joihin se vastaa erinomaisesti. Kuvionuottijärjestelmä on ohituskaista jolla ei tarvitse juuttua musiikin teorian tai käsitteiden pohtimiseen matkalla kohti sujuvaa ja helppoa nuoteista soittoa. Se ei silti estä tavallisista nuoteista soittoa myöhemmin, mikäli vain tarvittavat edellytykset ovat olemassa.

Nuoteista soittaminen on kuvionuottien myötä tullut mahdolliseksi monille erityisryhmille, pienille lapsille ja myös aikuisille, joilla ei ole ollut aikaa tai mahdollisuutta perehtyä perinteiseen nuottijärjestelmään. Järjestelmä on käytössä musiikkiterapian lisäksi peruskoulua aloittavien oppilaiden musiikinopetuksessa. Kuvionuottikirjoja on tähän mennessä julkaistu neljä ja niitä voi tilata esimerkiksi Opikesta. Kirjoja on myös kirjastoissa. Kirjojen mukana tulee tarroja, joita voi liimata vaikkapa kosketinsoittimen koskettimiin tai kitaran otelautaan vastaavien sävelten kohdalle. On myös mahdollista tehdä tarroja vaikkapa kestäväpintaisesta sähköteipistä. Kaarlo Uusitalon johtaman Resonaarin sivuilta löytyy lisää tietoa kuvionuoteista ja myös materiaalia niille, jotka haluavat kirjoittaa musiikkia kuvionuotein.

Yksi kuvionuottien hyvistä puolista on se, että niitä voi käyttää lähes minkä tahansa soittimen soiton apuna. Kuvionuottijärjestelmä on kansainvälisesti arvostettu soiton apuvälineiden ykkössarjan klassikko.


bottom of page